Welkom op de site van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. In dit Samenwerkingsverband voor het Primair Onderwijs werken ruim veertig basisscholen, twee scholen voor Speciaal basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend onderwijs voor meer dan twaalfduizend leerlingen. De scholen verzorgen onderwijs dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen, ouders en leerlingen hierbij. 

Op deze website vinden professionals en ouder(s)/verzorger(s) informatie met betrekking tot

  • de basisondersteuning op de scholen,
  • de preventieve en licht curatieve arrangementen, die het Samenwerkingsverband heeft gerealiseerd,
  • de leerlingenzorg,
  • de extra ondersteuning, die het Samenwerkingsverband in stand houdt, bestemd voor leerlingen die onvoldoende profiteren van de basisondersteuning.

De scholen van het Samenwerkingsverband zijn te vinden in

  • Sliedrecht
  • Papendrecht
  • Alblasserdam
  • Zwijndrecht
  • Hendrik-Ido-Ambacht

Agenda

06 september 2017
Adviesraad
9.00 uur